? U季大练?让我当了一ơ兵_驻马店市保安服务有限公司D分公?/title> <meta name="keywords" content="驻马店市保安服务有限公司"> <meta name="description" content="驻马店市保安服务有限公司?002q??日在原驿城区公安局金盾保安服务公司基础上组建,2003q??4日获沛_省公安厅豫公通[2003]304号发文批准,在工商行政机关登记注册,h独立法h资格Q是一家具有正规资质的保安服务机构Q是面向C会为广大客户单位和人民众提供安全服务的企业?><LINK rel=stylesheet type=text/css href="/templets/default/Css_xin/style2.css"> <link href="/templets/default/Css_xin/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/templets/default/Scripts/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/default/Scripts/pcfinal.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/default/Scripts/jquery1.42.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/default/Scripts/jquery.SuperSlide.2.1.1.js"></script> <!--[if lte IE 6]> <script type="text/javascript" src="Scripts/minmax.js"></script> <![endif]--> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="/templets/default/Css_xin/style1.css"> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="/templets/default/Css_xin/style3.css"> <SCRIPT type=text/javascript src="/templets/default/Scripts/functions.js"></SCRIPT> <DIV id=wrapper><!--head start--> <DIV id=head><!--top start --> <!--nav start--> ?div style="height:120px; background:url(/images/logo_yayun.jpg) no-repeat;width: 1200px;margin: 0 auto;"> </div> <div id="head"> <DIV class=NavBG><!--Head Menu Start--> <UL id=sddm> <LI class=CurrentLi><A href="/yayunfengongsi/">|站首页</A> </LI> <LI><A onmouseover="mopen('m2')" onmouseout=mclosetime() href="/yayungaikuang/index.html">D概况</A> </LI> <LI><A onmouseover="mopen('m3')" onmouseout=mclosetime() href="/a/yayunyaowen/index.html">D要闻</A> </LI> <LI><A onmouseover="mopen('m4')" onmouseout=mclosetime() href="/a/jichengdongtai/index.html">基层动?/A> </LI> <LI><A onmouseover="mopen('m5')" onmouseout=mclosetime() href="/a/jiaoyupeixun/index.html">安全教育 </A> </LI> <LI><A onmouseover="mopen('m6')" onmouseout=mclosetime() href="/a/baoanfengcai/index.html">保安风采</A> <DIV id=m6 onmouseover=mcancelclosetime() onmouseout=mclosetime()> </DIV> </LI> <LI><A onmouseover="mopen('m6')" onmouseout=mclosetime() href="/a/shijiazhixing/index.html">双争zd</A> <DIV id=m6 onmouseover=mcancelclosetime() onmouseout=mclosetime()> </DIV> </LI> <LI><A onmouseover="mopen('m6')" onmouseout=mclosetime() href="/a/dushuyuren/index.html"> M论坛 </A> <DIV id=m6 onmouseover=mcancelclosetime() onmouseout=mclosetime()> </DIV> </LI> <LI><A onmouseover="mopen('m9')" onmouseout=mclosetime() href="/a/lianxiwomen/index.html">联系我们</A> <DIV id=m9 onmouseover=mcancelclosetime() onmouseout=mclosetime()> </DIV> </UL><!--Head Menu End--></DIV> <div id="banner_main" class="layout_center2"> <div id="slideBox" class="slideBox"> <div class="hd"> <ul><li>1</li><li>2</li></ul> </div> <div class="bd"> <ul> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/templets/default/Images_xin/yayun1.jpg" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/templets/default/Images_xin/yayun2.jpg" /></a></li> </ul> </div> <!-- 下面是前/后按钮代码,如果不需要删除即?--> <a class="prev" href="javascript:void(0)"></a> <a class="next" href="javascript:void(0)"></a> </div> <script type="text/javascript"> jQuery(".slideBox").slide({mainCell:".bd ul",autoPlay:true}); </script> </div> </div> <div class="right_bottom"></div> <DIV class=container> <DIV class=wenz> <DIV class=dq_weizhi> <DIV class=dq_weizhi1><SPAN style="PADDING-LEFT: 20px; PADDING-RIGHT: 30px; COLOR: #fff; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold">当前位置Q?/SPAN><a href='http://www.634038.tw/'>主页</a> > <a href='/yayunfengongsi/'>D分公?/a> > <a href='/a/jichengdongtai/'>基层动?/a> > </DIV> </DIV> <DIV class=wenzhang> <DIV class=wztit><B>U季大练?让我当了一ơ兵</B></DIV> <DIV class=wzfbt></DIV> <DIV class=wzbjxx>发布Q?020-11-16 点击敎ͼ <script src="/plus/count.php?view=yes&aid=3400&mid=16" type='text/javascript' language="javascript"></script> <SCRIPT language=javascript src=""></SCRIPT> <A href="javascript:window.close();">[ ??]</A></DIV> <DIV class=wzcon><div class="news_content"> <p style="text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:33px"><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">?…?…?…?……?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">U季岗位大练兵虽然已l结束,?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">一阵阵厚有力的口号声</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">Q?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">一排排整齐的队伍,整齐划一的动?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">时而在我脑里荡漾</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">Q?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">使我恋恋不舍Q仿佛自己就w在军营?/span></p><p style="text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:33px"><span style=";font-family:宋体;font-size:16px"><span style="font-family:宋体">训练h</span>“磨l意志、陶冶情操、完善自我、熔炼团队”内涵,是一Ҏ源于挑战极限的训l活动,旨在Ȁ׃h的斗志,Ȁ发潜在能力,创造性的发挥人的团队能力。给予我的启发和体验却是一W永久的_财富Q无论将来我w处何种岗位Q只要用心体会就能得到十分有益的人生感悟?/span></p><p style="text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:33px"><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">一?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">月的训练里,我们没有q龄大小Q忘Cw体的高低胖瘦,态度认真Q?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">训练</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">U极性高</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">Q?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">参训人员率达到百分之百,无论是初来乍到的q轻队员</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">Q?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">q是</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">q龄大的老队?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">都以饱满的热?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">投入训练之中</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">?/span></p><p style="text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:33px"><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">训练的第一个科目是</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">耽搁军h队列动作</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">Q向我这U没有当q兵的新队员惌入到大集体当中是很不Ҏ的。让我感动的是,老队员们不厌其烦Q陪我一遍又一遍的重复l习Q张成中队长耐心</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">l我U正错误Q从</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">军姿C大步?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">Q?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">到后?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">融入</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">队伍的节奏一_无不凝聚着大家执着的汗水。在训练中尤其像刘涛、张</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">军华</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">张少?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">{几个年龄稍大的队员Q他们个个都_֊充沛Q敬业的态度值得我们学习。他们让我认识到名次q不重要Q团l才是团队的_合剂,只有q样我们才会有坚不可摧的竞争力?/span></p><p style="text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:33px"><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">打打</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px"><span style="font-family:宋体">Q嘿哈!</span>”虽然每天都会练习擒敌拳Q在擒敌拌斚wq真不是各个_N,有的队员没当q兵Qn体不是很协调Q有?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">熟练动作的老队?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">Q?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">也有动作不是很标准的新队员,</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">Z让我们擒敌拳能打出最佳的效果Q大家在训练时招招打出力度、打出气势,q且每招都分解为几</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">个步?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">Q?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">哪个环节不标准就反复ȝ</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">Q练不到位就定型</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">让肌肉Ş成记忆力</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px"><span style="font-family:宋体">。就q么每天高强度的反复训练让大家浑w酸痛、疲惫不堪,厌烦的情l也油然而生。但是,辛勤的付Z收获是成正比的,在看到这样吹毛求늚训练取得的明显效果后Q大家的抵触心理自然消失了,q速调整好心态l投入到训练中去?/span>“ؓ了集体的荣誉Q我们苦一点篏一点不什么”?/span></p><p style="text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:33px"><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">每次训练收获都很大,回顾训练中受到的挑战和磨l,是进一步推动我全力以ʎ做好各项工作的动力,它不仅仅是一U简单的训练Q而是一U企业文化,一U精,一U考验。通过训练</span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">?/span><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">我知道了有些事不是一个hp做到的,只有团队的协作才能做刎ͼ也让我懂得了无论做什么事都要具备锲而不舍的_Q以及对成功的望,q样才能勇攀高峰Q?/span></p><p style="text-align: right;"><span style=";font-family:宋体;font-size:16px">农行D中队Q冯晓旭</span></p><p><br/></p></DIV> <DIV class=wzbot><B>上一?/B>Q上一:<a href='/a/jichengdongtai/20201116/3399.html'> 创新是引领工作发展的W一动力</a>  |  <B>下一?/B>Q下一:<a href='/a/jichengdongtai/20201118/3411.html'>雄h? 气昂? l兵Z展光?/a> </DIV></DIV></DIV></DIV> <div class="float_clear"></div> </div> </div> ?div id="copyright_main"> <div id="copyright" class="layout_center"> <p>版权所有:驻马店市保安服务有限公司D分公?/p> <p>电话Q?396-2975055 地址Q河南省驻马店市金雀路东D开发区一对面(原东高派出所Q?/p> <p> </div> </div> <a href="http://www.634038.tw/"><span class="STYLE1">(^O^)MGԳ˿ͻ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.urwzbb.tw">Ʊ󽱵</a> <a href="http://www.501119.tw">pk10ţţ</a> <a href="http://www.774637.tw">ֲַʿھ</a> <a href="http://www.970868.tw">11ѡ5ͼ1λ</a> <a href="http://www.918753.tw">ɰѩԵ԰ȷֱ</a> <a href="http://www.gbffyp.tw">Ƹǿ</a> <a href="http://www.xtqwnd.tw">Ĵ齫</a> <a href="http://www.hvrzif.tw">23żʱʱʿ</a> <a href="http://www.379132.tw">12Ĵ</a> <a href="http://www.756150.tw">ϿӮ481׼ƻ</a> <a href="http://www.733299.tw">ĸ</a> <a href="http://www.960675.tw">ô8</a> <a href="http://www.026741.tw">ȷ90</a> <a href="http://www.puwwqa.tw">263</a> <a href="http://www.cbhzcx.tw">㶫ʱʱʷ¼ѯһ</a> <a href="http://www.kzbjut.tw">35ѡ7ѯ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>